Цели и задачи

МЭТА РАБОТЫ ШКОЛЫ

Стварэнне ўмоў для  развіцця ўзроўню творчага інтэлектуальнага патэнцыялу кожнага вучня на падставе кампетэнтнаснага падыходу

ЗАДАЧЫ:

 

1) арганізаваць эфектыўнае ўзаемадзеянне ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу пасродкам удасканалення кантрольна-ацэначнай дзейнасці;

2) удасканальваць прафесійную кампетэнтнасць педагагічных работнікаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў;

3) стварыць умовы для развіцця выхаваўчай прасторы ўстановы адукацыі, якая садзейнічае станаўленню здаровай і творчай асобы, будучага патрыёта, працаўніка праз укараненне разнастайных форм работы грамадзянска-патрыятычнага накірунку, забеспячэнне правоў і законных інтарэсаў вучняў;

4) ствараць умовы для захавання і ўмацавання здароўя, забеспячэнне комплекснай бяспекі ва ўстанове адукацыі.