Педсоветы

ПЕДАГАГІЧНЫЯ САВЕТЫ 
на 2021/2022 навучальны год

Змест

Тэрмін выканання

Адказныя

Педсавет 1

1. Аб выбарах сакратара педагагічнага савета

2. Аналіз вынікаў работы школы за 2020/2021 навучальны год

3. Аб зацвяржэнні планаў работы школы на 2021/2022 навучальны год

4. Аб вызначэнні і зацвярджэнні вучэбнай нагрузкі педагогаў на 2021/2022 навучальны год

5. Аб зацвярджэнні плана работы метадычнага савета.

 

28.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіраўніцтва

 

 

 

 

 

 

 

Педсавет 2

1. Аб рабоце педагагічнага калектыву па забеспячэнні пераемнасці на ўсіх ступенях агульнай сярэдняй адукацыі, як сродку эфектыўнасці адукацыйнага працэсу 

2. Аб рабоце педагагічнага калектыву па прафілактыцы траўматызму вучняў і фарміраванні ў іх культуры бяспечнай жыццядзейнасці.

 

 

06.11.2021

 

 

 

Пыталь Н.М.

 

Колбік Н.А. 

Педсавет 3

1.                  Аб рабоце педагагічнага калектыву школы па ўдасканаленні ўмоў і механізмаў здзяйснення кантрольна-ацэначнай дзейнасці на вучэбным занятку як сродку павышэння якасці адукацыі і эфектыўнасці адукацыйнага працэсу.

2. Аналіз вынікаў цэнтралізаванага тэсціравання

3. Аналіз работы Савета ўстановы адукацыі па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў за 2020 г.

 

04.01.2022

 

 

 

Колбік Н.А.

 

Колбік Н.А.

 

Нагар Л.М.

Педсавет 4

1. Аб рабоце педагагічнага калектыву па  ўдасканаленні сістэмы работы па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню школьнікаў.

2. Педагагічная падтрымка дзейнасці грамадскіх арганізацый і аб’яднанняў, органаў вучнёўскага самакіравання

 

 

30.03.2022

 

 

 

Казак В.В.

 

Казак В.В.

Педсавет 5

1. Аб допуску вучняў ІХ, ХІ класаў да выніковай атэстацыі

 

29.05.2022

 

Кіраўніцтва

 

Педсавет 6

1. Аб пераводзе вучняў І-VІІІ, X класаў у наступныя класы

 

29.05.2022

 

Кіраўніцтва

 

Педсавет 7

1. Аб выніках выпускных экзаменаў за перыяд навучання і выхавання на III cтупені агульнай сярэдняй адукацыі

2. Аб выніках выпускных экзаменаў за перыяд навучання і выхавання на II cтупені агульнай базавай адукацыі

 

08.06.2022

 

 

 

 

Кіраўніцтва